zaterdag 6 februari 2010

Audouins meeuw - Audouin's Gull

Het gaat stukken beter met deze, tot voor kort, uiterst zeldzame meeuw. Al is zijn status nog steeds kwetsbaar.

Rond 1965 waren er slechts circa 1000 paren over maar tegen het einde van de 20e eeuw telden de afzonderlijke kolonies ieder al enkele duizenden paren. De wereldpopulatie is vrijwel geheel beperkt tot de Middellandse zee. Enkele belangrijke broedkolonies bevinden zich op rotsige eilanden voor de Spaanse oostkust en in de Ebro-delta.

Van oorsprong is de Audouins meeuw (Ichthyaetus audouinii) een gespecialiseerde meeuw die vis oppikt van het wateroppervlak. Hij doet dit met zijn snavel zonder dat een ander lichaamsdeel het water raakt.

Zijn verspreidingsgebied is echter toegenomen en ze trekken ook verder het binnenland in waar zij foerageren in de rijstvelden op vis en rivierkreeftjes. Blijkbaar heeft de Audouins meeuw zich aangepast aan de veranderde omstandigheden.

Juveniele Audouins meeuw

Veel vogels trekken in de winter naar de Atlantische kusten van Marokko tot Senegal, andere zijn standvogels. Sommige zijn te vinden langs de westkust van Portugal en Spanje.

1 opmerking:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...